Dennis Bidigare baited a dinky sardine to take this giant 267.8-pound yellowfin tuna.