Skipper Grabowski and Scott Smith with the big jig-biter.